www.bronisze.com.pl

Struktura Kapitału

Struktura kapitału

Akcjonariat

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA jest niepubliczną spółką akcyjną.

Struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Skarb Państwa 71,83%

Producenci, hurtownicy – 22,47%

Pozostali akcjonariusze – 5,70%

autor wpisu: M. K.