www.bronisze.com.pl

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki

Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. jest czteroosobowy i w skład jego wchodzą:

Janusz Byliński – Prezes Zarządu

Wacław Szarliński – Członek Zarządu ds. inwestycji i rozwoju

Monika Tyska – Członek Zarządu ds. promocji i komunikacji

Maciej Skorupa – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza X kadencji (2021-2024) Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. składa się z sześciu osób:

Waldemar Kozłowski – Przewodniczący RN

Hanna Galicz – Wiceprzewodnicząca RN

Kamila Kinga Sulkowska – Sekretarz RN

Tadeusz Orlikowski – Członek RN

Artur Sejwa – Członek RN

Robert Ścisłowski – Członek RN

autor wpisu: M. K.