www.bronisze.com.pl

Aktualnościpowrót

Uwaga! Producenci warzyw i kwiatów pod osłonami

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. informuje, że Polska Grupa Górnicza S.A. uruchamia aukcje elektroniczne na sprzedaż miałów energetycznych kierowanych do podmiotów z sektora rolno - spożywczego, zużywających węgiel na potrzeby własne.

Do dnia 11.05.2022 r. PGG S.A. przyjmuje zgłaszania podmiotów zainteresowanych udziałem w aukcjach, w celu przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji.

PGG S.A. zastrzega, że dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem uprawnienia do udziału w aukcji i ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie takiej możliwości przez dany podmiot.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Aukcje elektroniczne.

autor wpisu:P. J.