Loader

www.bronisze.com.pl

Aktualności

IDENTYFIKATORY dla SPRZEDAJĄCYCH

Main pic news identyfikacja na bia ym3 ok

Rynek Hurtowy Bronisze przypomina Sprzedającym o obowiązku posiadania Identyfikatorów. Zgodnie z zapisami prawa żywnościowego, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na rynku spożywczym odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

Zasady bezpiecznego obrotu żywnością, nakładają na sprzedających obowiązek wdrożenia procedur identyfikacji.

…”Każdy sprzedający zobowiązany jest do zamieszczenia w sposób trwały i czytelny niezbędnych informacji identyfikacyjnych sprzedawcy zgodnie z załączonym wzorem Identyfikatora”…

Zarządzenie w sprawie przepisów porządkowych na terenie WR-SRH S.A. w Broniszach z 18 maja 2001 r z pózniejszymi zmianami (rozdz. III pkt 17).

Dane na Karcie Identyfikacji Sprzedawcy:

  • Nazwa i adres sprzedawcy
  • Produkt i kraj pochodzenia

RYNEK HURTOWY BRONISZE WYMAGA OD WSZYSTKICH SPRZEDAJĄCYCH POSIADANIA IDENTYFIKATORÓW SPRZEDAWCY Z CZYTELNIE WYPEŁNIONĄ KARTĄ IDENTYFIKACYJNĄ.

IDENTYFIKATOR SPRZEDAWCY jest trwały, do wielokrotnego użytku, wykonany w estetycznej formie, jednakowej dla wszystkich podmiotów sprzedających produkty na Rynku w Broniszach. W przypadku zmiany asortymentu użytkownik Identyfikatora zmienia wkładkę papierową (Kartę Identyfikacji Sprzedawcy). Jeżeli Sprzedający oferuje produkty pochodzące z różnych krajów zobowiązany jest dla każdego z tych produktów posiadać oddzielny Identyfikator.

  1. Każdy identyfikator kosztuje  32 zł
  2. Identyfikator można wypożyczyć na 90 dni za 40 zł. Identyfikator należy do tego terminu zwrócić. Jeżeli nie, przechodzi on na własność Sprzedającego.
  3. Brak Identyfikatora skutkuje nałożeniem opłaty specjalnej w wysokości 30 zł za każdy dzień sprzedaży bez wymaganej identyfikacji.

Wydawanie Identyfikatorów i Kart Identyfikacji Sprzedawcy odbywa się w Punkcie Obsługi Klientów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: tel. 22 721 55 38; 05 lub e-mail bronisze@bronisze.com.pl

Przepisy prawa żywnościowego

  • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z  25 sierpnia 2006 roku, tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr136 poz.914
  • Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 roku, tekst jednolity Dz. U.  z 2005 r. numer 1875, poz. 1577
  • art. 18 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 roku  ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury  w zakresie bezpieczeństwa żywności

autor wpisu:M. S.

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.