www.bronisze.com.pl

Aktualnościpowrót

Ważna informacja dla najemców ws. polisy ubezpieczeniowej OC

Zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług i realizacji prawa pierwszeństwa w WRSRH SA w Broniszach”

- „ każdy najemca ma obowiązek posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie Rynku Hurtowego.” ( rozdział XIV.pkt.1 Regulaminu)

Jeśli posiadacie Państwo własne polisy OC związane z prowadzoną działalnością (obejmującą swym działaniem teren rynku Hurtowego w Broniszach) - prosimy o przedłożenie kopii (skanów) tych dokumentów w Biurze Administracji Rynku (Pan Piotr Gobiecki – budynek administracyjny I piętro pokój 11, telefon 22 721 55 32, e-mail piotr.gobiecki@bronisze.com.pl) do 28.07.2020.

Tak jak co roku dla osób które nie posiadają polis OC, razem z naszym brokerem (Attis Broker spółka z o.o.), przygotowaliśmy ofertę takiego ubezpieczenia zgodnie z załączoną informacją TUiR Warty SA.

Prosimy o wybranie odpowiedniej wersji polisy i poinformowanie nas o swoim wyborze do 28.07.2020.

autor wpisu:P. J.

Pliki do pobrania