www.bronisze.com.pl

Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki do spraw promocji i komunikacji

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, działając na podstawie § 31 ust. 3 pkt 3 w związku z § 27 ust. 1 i 2  Statutu Spółki oraz uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego, ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu do spraw promocji i komunikacji Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach IX kadencji.

Link do ogłoszenia: www.bronisze.com.pl

 

 

autor wpisu:P. J.