www.bronisze.com.pl

Informacje dla akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - 16 czerwca 2020 roku - przerwa w obradach do 6 lipca 2020 roku.

 

W dniu 16 czerwca 2020 Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmiany w porządku obrad oraz zarządziło przerwę do dnia 6 lipca br. do godz. 12.00 .  Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej) z uwzględnieniem punktu obrad - podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

autor wpisu: M. K.