www.bronisze.com.pl

Kontaktpowrót

Kontakt

Dane kontaktowe zespołu odpowiedzialnego za aktualizację BIP:

Administrator – Maciej Kmera (+48 22) 721-55-23

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 56031, posługującym się numerami: NIP 534-10-15-459, REGON 011160382, z kapitałem zakładowym 119 850 000 zł. 

bronisze@bronisze.com.pl

22-721 55 05

22-721 55 10

autor wpisu: administrator

Rejestr zmian