www.bronisze.com.pl

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza

Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. jest trzyosobowy i w skład jego wchodzą:

Janusz Byliński – Prezes Zarządu 

Wacław Szarliński – Członek Zarządu ds. inwestycji i rozwoju

Monika Tyska – Członek Zarządu ds. promocji i komunikacji

 

Rada Nadzorcza IX kadencji (2018-2021) Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. składa się z siedmiu osób:

Waldemar Kozłowski – Przewodniczący RN

Hanna Galicz – Wiceprzewodnicząca RN

Kamila Kinga Sulkowska – Sekretarz RN

Tadeusz Orlikowski – Członek RN

Artur Sejwa – Członek RN

Robert Ścisłowski – Członek RN

Michał Wiśniewski – Członek RN

autor wpisu: M. D.

Rejestr zmian