www.bronisze.com.pl

Statut Spółki

Statut Spółki

STATUT SPÓŁKI

„Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A.

z siedzibą w Broniszach

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 2/8/IX/2019 z dnia 28 października 2019r. uwzględniający zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 października 2019 roku, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 grudnia 2019 roku sygn. akt. WA.XIV NS-REJ.KRS/042170/19/546.

autor wpisu: administrator

Pliki do pobrania

Rejestr zmian