www.bronisze.com.pl

Pomocpowrót

Pomoc

Aby zapoznać się z interesującą Państwa informacją, należy kliknąć we właściwy odsyłacz w menu kontekstowym Biuletynu Informacji Publicznej Spółki. Jeżeli poszukiwana informacja nie znajduje się na podmiotowych stronach BIP, należy skorzystać z wyszukiwania w serwisie internetowym Rynku Hurtowego Bronisze.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA znajdziecie Państwo informacje publiczne Spółki – w szczególności o statusie prawnym Spółki, organizacji, przedmiocie działalności, o organach władzy i osobach sprawujących w nich funkcje, strukturze własnościowej, majątku.

autor wpisu: administrator