www.bronisze.com.pl

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - 16 czerwca 2020 roku

Zawiadomienie

Zarząd Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 16 czerwca 2020 roku na godzinę 12 00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

Szczególy w załączniku: 

autor wpisu:M. K.

Pliki do pobrania