www.bronisze.com.pl

Aktualności

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI IMIENNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ WARSZAWSKI-ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY.

Zarząd Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. przypomina, iż w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798) akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny (Biuro Maklerskie) wybrany przez  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wybór przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu zewnętrznego prowadzącego rejestr akcjonariuszy będzie stanowił przedmiot obrad posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w dniu 16 czerwca 2020.

Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875) termin utraty ważności akcji w formie papierowej został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku.

W celu sprawnego i skutecznego przeprowadzenia dematerializacji akcji Zarząd zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. W związku z powyższym Zarząd wzywa Państwa do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

– wezwanie w załączeniu.  

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z Biurem Promocji i Komunikacji pod numerem 22 721 55 21, 22, 23.

autor wpisu:M. K.

Pliki do pobrania