www.bronisze.com.pl

Cele Spółki

Cele Spółki

Cel glówny

Zapewnienie akcjonariuszom długofalowego wzrostu wartości spółki.

Dążymy do zbudowania firmy, która umocni swoją pozycję lidera w branży nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej . Chcemy aby Rynek Hurtowy Bronisze wyróżniał się wysoką jakością świadczonych usług, sprawnością obsługi, aby klienci korzystających z Rynku darzyli zaufaniem pracowników spółki.

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko branżowe, w którym działamy, bliska jest nam dbałość o środowisko naturalne. Odpowiedzialność społeczną biznesu CSR uznajemy za nieodłączny element  strategii biznesowej firmy.

Poprzez prowadzenie partnerskiego dialogu z akcjonariuszami i użytkownikami Rynku staramy się w procesie podejmowania decyzji uwzględniać dobro wszystkich osób, firm, organizacji, społecznośc, na które ma wpływ działalność spółki.

Cel główny  realizujemy przez :

  • doskonalenie systemu zarządzania i komunikacji w Spółce,
  • zwiększenie znajomości marki,
  • badania i poszukiwanie możliwości nowych kierunków rozwoju Spółki,
  • wdrażanie nowych produktów (usług),
  • pozyskiwanie nowych klientów.

autor wpisu: administrator