www.bronisze.com.pl

Misja Spółki

Misja Spółki

 

MISJA

Być Rynkiem Hurtowym pierwszego wyboru dla sprzedających i kupujących świeże owoce i warzywa w kraju oraz kwiaty w regionie. Dążyć do spełniania oczekiwań klientów, poprzez wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników oraz potencjału technicznego firmy.

WIZJA

Osiągnąć pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej, który wyznacza kierunki rozwoju i standardy działalności dla hurtowych rynków rolno-spożywczych.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. realizowana jest poprzez:

 • zapewnienie jakości świadczonych usług, odpowiadającej potrzebom, oczekiwaniom i  wymaganiom klientów,
 • systemowe podejście do zarządzania jakością, środowiskiem
  oraz bezpieczeństwem żywności, polegające na wdrożeniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001 oraz ISO22000,
 • spełnianie wymogów prawa i innych wymagań dotyczących jakości, ochrony środowiska  oraz bezpieczeństwa żywności,
 • doskonalenie jakości świadczonych usług, tworzenie atrakcyjnej propozycji wartości dla klientów,
 • poprawę efektywności prowadzonej działalności,
 • racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego,
 • dbanie o rozwój  zawodowy pracowników i motywowanie ich do osiągania wyznaczonych celów,
 • skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • budowanie partnerskich relacji z klientami, akcjonariuszami oraz innymi interesariuszami.

Zarząd WRSRH S.A. 

 

 

 

Bronisze, 04  września 2019 roku

autor wpisu: administrator