www.bronisze.com.pl

Statut Spółki

Statut Spółki

STATUT SPÓŁKI

„Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A.

z siedzibą w Broniszach

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 3/5/X/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. uwzględniający zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 17 czerwca 2021 roku, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 września 2021 roku sygn. akt. WA.XIV NS-REJ.KRS/038969/21/038

autor wpisu: administrator

Pliki do pobrania