www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie „WIATY ZADASZENIA PUNKTU WYJAZDOWEGO znajdującego się na ternie WR-SRH S.A. w Broniszach wraz z budową instalacji elektrycznej oświetlenia”

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze

Ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie

„WIATY ZADASZENIA PUNKTU WYJAZDOWEGO znajdującego się na ternie WR-SRH S.A. w Broniszach wraz z budową instalacji elektrycznej oświetlenia”

 

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty zadaszenia punktu wyjazdowego (owocowo-warzywnego) z Rynku celu osłonięcia kamer i szlabanów wraz z instalacją elektryczną oświetlenia zgodnie z  projektem budowlanym.

Wiata otwarta wys. 5,87m npt, o konstrukcji stalowej, (projektowany ciężar konstrukcji stalowej 16080kg wariant I i 9700kg wariant II)  wsparta na dwóch portalowych słupach. Fundamenty żelbetowe w postaci dwóch ław  (1,1mx1,0mx9,0m). Dach o wymiarach 15,05m x 11,03m kryty blachą trapezową T35, obwodowo z attyką. Obudowa dachu kasetonowa (panel standard PRUSZYŃSKI K1). Instalacja elektryczna oświetlenia (4 lampy LED 101W)

 

Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Dodatkowe informacje można uzyskać do 21/01/2021 pod nr tel. +48 22 721 55 33 lub 609 675 757.

- Oczekujemy na pisemne oferty zgodne z podaną specyfikacją do 01/02/2021 r. do godziny 1200

- Oferty prosimy złożyć w sekretariacie spółki w zamkniętej kopercie zaadresowanej do

  zamawiającego z napisem „WIATA wariant I i II”

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający

  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian