www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie „WIATY ZADASZENIA PUNKTU WYJAZDOWEGO znajdującego się na ternie WR-SRH S.A. w Broniszach wraz z budową instalacji elektrycznej oświetlenia”

Spółka Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. 
Ogłasza
Przetarg nieograniczony na wykonanie
„WIATY ZADASZENIA PUNKTU WYJAZDOWEGO (owocowo-warzywnego) znajdującego się na terenie SPÓŁKI WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A. w Broniszach wraz z budową instalacji elektrycznej oświetlenia”

Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty zadaszenia punktu wyjazdowego (owocowo-warzywnego) z Rynku w celu osłonięcia kamer i szlabanów wraz z instalacją elektryczną oświetlenia zgodnie z  projektem budowlanym. Wiata otwarta wys. 5,87m npt, o konstrukcji stalowej, (projektowany ciężar konstrukcji stalowej 16080kg wariant I i 9700kg wariant II)  wsparta na dwóch portalowych słupach. Fundamenty żelbetowe w postaci dwóch ław  (1,1mx1,0mx9,0m). Dach o wymiarach 15,05m x 11,03m kryty blachą trapezową T35, obwodowo z attyką. Obudowa dachu kasetonowa (panel standard PRUSZYŃSKI K1). Instalacja elektryczna oświetlenia (4 lampy LED 101W).

Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Dodatkowe informacje można uzyskać do 15/03/2021 pod nr tel. +48 22 721 55 33 lub 609 675 757. 
- Oczekujemy na pisemne oferty zgodne z podaną specyfikacją w przewidzianym terminie, to jest w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia do godziny 12:00.
- Oferty prosimy złożyć w recepcji spółki w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem „WIATA wariant I i II” 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian