Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Oferty pracy na Rynku

Trwające przetargi

Działając w imieniu spółki Targ-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłaszamy postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

czytaj więcej

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno- Finansowego

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476, 2003r. z późniejszymi zmianami). Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko: Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego

czytaj więcej

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko : Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku albo Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyr. BAR

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476, 2003r. z późniejszymi zmianami). Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyrektora Biura Administracji Rynku

czytaj więcej

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko: Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańska 98, 05–850 Ożarów Mazowiecki Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476, 2003 z późniejszymi zmianami). Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko: Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Dyrektora Biura Ekonomiczno – Finansowego

czytaj więcej

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem

Rada Nadzorcza Spółki Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476, 2003 z późniejszymi zmianami) Ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska: 1. Wiceprezesa Zarządu ds. Promocji i Rozwoju, Dyrektora Biura Promocji i Rozwoju Rynku 2. Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Rynkiem – Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania , Dyrektora Biura Administracji Rynku

czytaj więcej

Regulamin konkursu na stanowisko Członka Zarządu Spółki VI kadencji.

Regulamin konkursu na stanowiska członków zarządu VI kadencji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA z siedzibą w Broniszach

czytaj więcej

Zakończone przetargi

Przetarg zakończony

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki.

czytaj więcej

Przetarg zakończony

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Spółki ds. Zarządzania Rynkiem i Wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych.

czytaj więcej

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.