Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie „Modernizacji Punktu Zdawczo-Odbiorczego (PZO) na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach”

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze

Ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie

„Modernizacji Punktu Zdawczo-Odbiorczego (PZO) na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach”

Opis Przedmiotu Zamówienia:

                Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację punktu zdawczo-odbiorczego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                Szczegółowe warunki na stronie internetowej : www.bronisze.com.pl/pl/o-bip

                Wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 22 721 55 33 lub 609 675 757.

Zadawanie pytań w sprawie przetargu można kierować do 26 lipca 2019 r.

                Oczekujemy na pisemne oferty do 31/07/2019 r. do godziny 1200.  Oferty prosimy złożyć w sekretariacie spółki w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem „Modernizacja PZO”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.