Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 2 SAMOCHODÓW.

OGŁOSZENIE

WARSZAWSKI ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.

OGŁASZA  PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ 2 SAMOCHODÓW

 

Nazwa sprzedającego:

WARSZAWSKI ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.

ul. POZNAŃSKA 98 05-850 BRONISZE

NIP: 5341015459, Tel. 22 721 55 00

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są dwa samochody, stanowiące mienie WR – SRH S.A.
w Broniszach.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu 1:

Marka: Ford

Model: Focus

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr rejestracyjny: WZ 1505C

Rok produkcji: 2009

Nr identyfikacyjny (VIN): WF0SXXGCDS9K06367

Data pierwszej rejestracji: 12/09/2009

Przebieg: 248156

Ważność badań technicznych: 29/11/2019

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 5 osobowe

Pojemność/Moc silnika: 1753ccm/85kW(115KM)

Paliwo: olej napędowy

Uwagi: uszkodzona maska, zderzak, błotnik oraz reflektor. 

 

Dane identyfikacyjne pojazdu 2:

Marka: Fiat

Model: Grande Punto

Rodzaj pojazdu: ciężarowy

Nr rejestracyjny: WZ 2557J

Rok produkcji: 2013

Nr identyfikacyjny (VIN): ZFA1990000P017075

Data pierwszej rejestracji: 05/12/2013

Przebieg: 153203

Ważność badań technicznych: 04.12.2019

Rodzaj nadwozia: VAN, 2 osobowy

Pojemność/Moc silnika: 1368ccm/59kW(80KM)

Paliwo: benzyna

Uwagi: uszkodzony silnik (do wymiany).

 

Przetarg odbędzie się w trybie zgłaszania ofert kupna. Zgłoszenia ofert kupna należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta przetargowa na samochód WZ 1505C – nie otwierać”, “Oferta przetargowa na samochód WZ 2557J – nie otwierać” w terminie do dnia 08.11.2019 roku do godziny 15.00 w recepcji Biura Zarządu Spółki.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty (wzór stanowiący załącznik nr 1), w terminie do dnia 08.11.2019 r., do godz. 15:00. Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie spółki lub ze strony BIP internetowej.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- telefon,

- datę sporządzenia oferty

- oferowaną cenę brutto oraz potwierdzenie wpłaty wadium,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

 

2. Wpłacenie wadium w wysokości 200 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 06.11.2019 r., do godz 15:00 w kasie Biura Zarządu Spółki lub na rachunek bankowy: 38 2490 0005 0000 4530 4601 6586.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium nie podległa zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg,  uchyla się od zawarcia umowy.

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w recepcji Biura Zarządu Spółki z dopiskiem „Oferta przetargowa na samochód WZ 1505C – nie otwierać”, „Oferta przetargowa na samochód WZ 2557J – nie otwierać” w terminie do dnia 08.11.2019 do godziny 15:00 w recepcji Biura Zarządu Spółki.

 

Pozostałe informacje:

  1. Pojazd można oglądać na placu w dniach od 28.10.2019r. do 08.11.2019r. w godzinach pracy Biura Zarządu Spółki (7.30-15.30) ul. Poznańska 98 w Broniszach.
  2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu.
  3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
  5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja..
  6. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
  7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie  konto oraz podpisaniu umowy sprzedaży (wzór stanowiący załącznik nr 2), i protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór stanowiący załącznik nr 3).
  8. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Przemysław Guraj tel: 609633607.

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.