www.bronisze.com.pl

Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta

Od 1-go maja  2010 roku działa program Karty Stałego Klienta Rynku Hurtowego Bronisze. Każdy kupujący i sprzedający (prowadzący działalność) może być posiadaczem Karty, trzeba jedynie wypełnic formularz.  Posiadaczami karty są jednosobowe podmioty gospodarcze, producenci rolni, przedsiębiorcy prowadzacy działalnośc w oparciu o Kodeks spółek handlowych.  Karta Stałego Klienta upoważnia kupujących i sprzedających do nabywania tańszego biletu wjazdu. W zależności od tonażu samochodu posiadacz Karty Stałego Klienta oszczędza jednorazowo od 20% do 40%.

Ceny biletów wjazdu dla sprzedających na placu

Ceny biletów wjazdu dla kupujących

Zapraszamy do zapoznania się ze Regulaminem Programu oraz wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Spółki w związku z panującą pandemią koronawirusa od dnia 4 maja 2020r. istnieje możliwość złożenia wniosku KSK drogą elektroniczną.

W celu założenia Karty Stałego Klienta Rynku należy przesłać na adres: ksk@bronisze.com.pl podpisany i zeskanowany formularz wniosku z wydaną zgodną na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz skan dowodu rejestracyjnego. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przesłać skan wpisu do CEiDG lub nakaz płatniczy podatku rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej.

W celu dopisania pojazdu należy przesłać na adres: ksk@bronisze.com.pl skan dowodu rejestracyjnego (udokumentowana własnośc pojazdu) oraz skan karty stałego klienta ze zgodną na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Więcej informacji pod numerem telefonu 22 721 55 38.

 

 

 

autor wpisu: administrator