Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie: „Wymiany oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach i ścianach bocznych hal, na energooszczędne oświetlenie LED wraz z jego automatyzacją, na terenie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA .

 

- Uchwałą  Zarządu Spółki nr 187 / 2020 z dnia 13 listopada 2020 - unieważnio I przetarg nieograniczony w przedmiocie „Wymiany oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach i ścianach bocznych hal, na energooszczędne oświetlenie LED wraz z jego automatyzacją na terenie WR-SRH S.A”.

 

 

Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach

Ogłasza

Przetarg nieograniczony na wykonanie:

Wymiany oświetlenia zewnętrznego na istniejących słupach i ścianach bocznych hal, na energooszczędne oświetlenie LED wraz z jego automatyzacją, na terenie  Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach

Opis Przedmiotu Zamówienia:

            W niniejszym postępowaniu Zamawiający planuje zmodernizować oświetlenie zewnętrzne na terenie WR-SRH SA w Broniszach, w 2 etapach. W pierwszym etapie, który musi się zakończyć do końca bieżącego roku kalendarzowego, planuje się wykonanie połowy przedmiotu zamówienia. Następnie w terminie od 1 stycznia do 30  czerwca 2021r - realizację pozostałej części.

Szczegółowe warunki na stronie internetowej : www.bronisze.com.pl/pl/o-bip

Obowiązkowa wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Wadium w wysokości 40 000PLN, należy wpłacić na rachunek nr: 60 1600 1462 1890 2099 0000 0001, na 3 dni przed złożeniem oferty, a dokument potwierdzający wpłatę dołączyć do oferty.

Wadium będzie skuteczne, jeżeli w chwili składania oferty u Zamawiającego, wadium zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz po wniesieniu zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 237 187.

Oczekujemy na pisemne oferty do dnia 30.09.2020r. do godziny 1200.  Oferty prosimy złożyć w sekretariacie spółki w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z napisem: „Wymiana i automatyzacja oświetlenia zewnętrznego - przetarg”. Prosimy o dołączenie do oferty jej wersję na nośniku cyfrowym typu USB.  Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.