www.bronisze.com.pl

Aktualnościpowrót

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług - nowy obowiązek od 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2020 roku ustawodawca wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury. Wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. (nowe ust. 5-7 w art. 106b ustawy o VAT)
 

Zgodnie z treścią nowych przepisów, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości.

Ustawodawca wprowadza jednocześnie sankcję zakładającą, że w przypadku naruszenia powyższego przepisu, organ podatkowy może ustalić podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Dodatkowo, w ustawie o VAT pojawia się także nowy art.109a, który przewiduje, że w przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru (NIP), za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

Informacja dotycząca wystawiania faktur VAT

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2020 roku będzie obowiązywać następująca procedura dla klientów chcących otrzymać fakturę VAT za opłaty wjazdowe:

  1. Przy wjeździe na Rynek Hurtowy Bronisze Klienci chcący otrzymać fakturę VAT muszą podać kasjerowi numer NIP.
  2. W przypadku Klientów, którzy dotychczas otrzymywali faktury od Rynku Hurtowego Bronisze, przy wjeździe numer NIP zostanie zweryfikowany, a także powiązany z numerem rejestracyjnym samochodu.
  3. Po akceptacji numeru NIP i wystawieniu paragonu, nie będzie możliwa zmiana paragonu.
  4. Wystawienie faktur do paragonów bez numeru NIP wjeżdżającego - nie będzie możliwe.

Mając powyższe na uwadze prosimy o uważne i dokładne podawanie informacji kasjerom na bramkach wjazdowych oraz inkasentom, którzy dokonują dokasowań na placach.

Ustawa o podatku od towarów i usług

autor wpisu: P. J.

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.