Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Aktualności

Informacja nt. wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Informujemy iż, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2020 podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000249524) jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2021 wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym spisie, indeksie akcjonariuszy spółki.

Przypominamy, że z tą datą wszystkie dokumenty akcji utracą moc obowiązującą. Ponadto prosimy o bieżące dokonywanie aktualizacji Państwa danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

autor wpisu:P. J.

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.