Loader

www.bronisze.com.pl

Aktualności

Informacja dla akcjonariuszy o dematerializacji akcji imiennych Spółki - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Szanowni Państwo,

Zarząd Rynku Hurtowego Bronisze informuje, że w dniu 11.12.2020 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr. 242 (6132) poz. 70896 wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce (V).

Poniżej treść ogłoszenia:

Poz. 70896. WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SPÓŁKA AKCYJNA w Broniszach. KRS 0000056031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2001 r. [BMSiG-63526/2020]

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE (V)

Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach, adres: ul. Poznańska 98, Bronisze (kod pocztowy: 05-850 Ożarów Mazowiecki), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056031, nr NIP 5341015459 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie uprzejmie prosimy kierować do Pani Anny Kaszewiak, tel. 607 651 730, e-mail: anna.kaszewiak@bronisze.com.pl.

autor wpisu:P. J.

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.