Loader

www.bronisze.com.pl

Informacje dla akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 18 luty 2022

Zawiadomienie
Zarząd Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach zawiadamia o zwołaniu w trybie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 na dzień 18 lutego 2022 roku na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 (antresola Hali Kwiatowej).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. (WR-SRH S.A.)

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad przez Walne Zgromadzenie.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  7. Zamknięcie.

Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, będzie wyłożona na trzy dni robocze przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8:30 do 14:30 (pokój 21, II piętro).

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

  • Zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, wraz z załącznikami.

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki, przy ul. Poznańskiej 98 w Broniszach, w godzinach od 8:30 do 14:30 na piętnaście dni przed jego odbyciem (pokój 21, II piętro).
Rejestracja oraz otrzymywanie kart do głosowania odbędzie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WR-SRH S.A., bezpośrednio przed Salą obrad w godzinach od  11:30.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a Pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa na piśmie. Akcjonariusze oraz Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne zobowiązani są posiadać kopię aktualnego odpisu z KRS.

 

autor wpisu: P. J.

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.