Loader 19cb1c8a677ce8c89b52d961d51305a179552ef0a7371da28851ade7885fd4a2

www.bronisze.com.pl

Przetargipowrót

Przetarg nieograniczony na wykonanie: Modernizacji i automatyzacji oświetlenia wewnętrznego Hali Kwiatowej, na terenie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Spółka Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach
Ogłasza
Przetarg nieograniczony na wykonanie
„Modernizacji i automatyzacji oświetlenia wewnętrznego Hali Kwiatowej, polegającej na zoptymalizowaniu energetycznym i infrastrukturalnym części istniejącej instalacji, przy uwzględnieniu wymiany źródeł światła na nowe w technologii LED wraz z automatyką, oraz instalacji systemu oświetlenia awaryjnego”

Opis Przedmiotu Zamówienia:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający planuje zmodernizować oświetlenie główne i awaryjne wewnątrz Hali Kwiatowej, na terenie spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach.
Obowiązkowa wizja lokalna jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Wadium w wysokości 20 000 PLN, należy wpłacić na rachunek nr: 60 1600 1462 1890 2099 0000 0001, a dokument potwierdzający wpłatę dołączyć do oferty. Wadium będzie skuteczne, jeżeli w chwili składania oferty u Zamawiającego, wadium zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz po wniesieniu zabezpieczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 237 187.

Oczekujemy na pisemne oferty do dnia 25.03.2021r. do godziny 12.00. Oferty prosimy złożyć w recepcji spółki w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z napisem: „Modernizacja i automatyzacja oświetlenia Hali Kwiatowej - przetarg”.

Prosimy  o dołączenie do oferty jej wersji na nośniku cyfrowym typu USB.  Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny oraz do zakończenia przetargu bez wyboru wykonawcy i bez podania przyczyny. Zamawiający nie podlega pod ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 98, Bronisze, Polska (zobacz na mapie)
NIP:
534-10-15-459
Regon:
011160382
telefon:
+48 22 721 55 10
fax:
+48 22 721 55 00

Zapisz się do newslettera

Chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera

Na Twój adres e- mail wysłane zostanie potwierdzenie, które prosimy aktywować.